VIXILIA DA INMACULADA 2011 CARBALLO

por Depasxuventude

¿Queres ser voluntario
e
participar na organización da Vixilia da Inmaculada?

Para poder celebrar a
Vixilia da Inmaculada é imprescindibel que sexan os propios mozos os que a
preparen. ¡Necesitamos mozos responsabéis!
D. Julián convoca a todos os
mozos da Archidiócese.
Dende a Delegación de Infancia
e Xuventude ofrecese a posibilidade de participar na organización da mesma
dende o luns 5 as 19:30 da tarde, ata o martes 6 despois da terminación da
mesma.
VOLUNTARIADO VIXILIA DA INMACULADA
DENDE O 5 DE
DECEMBRO AS 19:30 h
ATA O DÍA 6 AS 23:00 h EN CARBALLO
Idade: a
partires dos 15 anos
Necesitamos levar:
Cea do día 5
Saco de durmir, toalla, utis
de aseo, roupa de abrigo, libreta, bolígrafo, lenterna, paraugas, tarxeta
sanitaria, DNI, instrumentos musicais.
Aportación económica: 15€ inclue durmida en albergue do día 5, almorzó e
xantar do día 6.
MODO DE
INSCRICIÓN para
o VOLUNTARIADO, OU,
¿SE QUERES SABER ALGO MÁIS?
Na túa parroquia, falando co
párroco ou co catequista.
Envia a tua inscrición a: depasxuventude@archicompostela.org
Delegación de Infancia e
Xuventude: 981.570.979
Inma Tourís Grande:
625.226.432
PRAZO DA INSCRICIÓN ANTES DO MÉRCORES
30 DE NOVEMBRO DO 2011

FICHA DE
INSCRICIÓN VOLUNTARIADO
Nome: _________________________________________________________
Apelidos: _______________________________________________________
Enderezo: _______________________________________________________
Parroquia/Colexio/Asociación/Grupo:
_________________________________
Población: ______________________________________________________
Provincia: _______________________________________________________
Télefono:
_________________________  Móvil: ________________________
E-mail: _________________________________________________________
Fecha de nacemento: _____________________________________________
Autorización
Paterna ou materna para os menores de idade
Eu
_____________________________________________________________
Pai, nai ou titor de ________________________________________________
Autorizo
o meu fill@ a participar no VOLUNTARIADO DA VIXILIA DA INMACULADA dende o 5 ó 6
de decembro do 2011 en Carballo.
Un
teléfono paterno ou materno de contacto:____________________________
Para
o cal asino esta autorización.
En
____________________ de novembro do 2011
Sinatura,
Nome e DNI:

También te puede interesar

Deja un comentario