Escola de Familias

por Depasxuventude

Estades invitados á primeira sesión da Escola de Familias do Seminario Menor, na que contamos con Cristina Cons licenciada en Pedagoxia e experta en educación afectivo-sexual. Con ela descubriremos a sexualidade e o amor dende unha concepción integral da persoa.

Este ano as sesións serán os Xoves de 18h a 19 h .
Esta escola quere ser unha escola aberta a todos os educadores , pais e nais , avós, familias que queren atoparse con outros para dialogar .Unha aperta.

También te puede interesar

Este sitio utiliza cookies de Google para prestar sus servicios y para analizar su tráfico. Tu dirección IP y user-agent se comparten con Google, junto con las métricas de rendimiento y de seguridad, para garantizar la calidad del servicio, generar estadísticas de uso y detectar y solucionar abusos. Aceptar Más información

Privacy & Cookies Policy