por

Acción Católica Xeral.
Diócese de Santiago de Compostela

Cursiño de Revision de Vida

A Acción Católica Xeral da Diocese ten como un dos seus obxectivos para este ano potenciar a revisión de vida, como elemento fundamental que anima o noso compromiso de fe.

Para acadar este obxectivo, imos realizar un cursiño de Revisión de Vida.

Tentaremos que este curso sexa adecuado tanto para os que queren coñecer ou acaban de iniciarse nesta dinámica como para aqueles que queiran mellorar a súa práctica dende a experiencia. A participación nesta xornada é aberta a todos os laicos da diocese.

Acompañaranos Saúl Suárez García, presidente da Acción Católica General de Adultos de Oviedo, que dirixirá a xornada.

Data e lugar:

A xornada celebrarase nos locais parroquiais do Carme de Abaixo, en Santiago de Compostela, o sábado día 25 de Abril de 2009.

Orde do día:
10:00 – 10:30 Acollida
10:30 – 11:00 Oración y presentación de los asistentes.
11:00 – 11:15 Que es la revisión de vida.
11:15 – 11:45 Condiciones mínimas para hacer RdV y algunas posibles distorsiones.
11:45 – 12:00 Dinámica de la revisión de vida.
12:00 – 12:15 Descanso
12:15 -14:15 Realización por grupos de una revisión de vida real.
14:15 – 16:00 Comida
16:00 – 16:15 Puesta en común
16:15 – 16:30 Fundamentos de la RdV
16:30 – 17:30 Sentido de la RdV como medio para la Militancia Cristiana
17:00 – 17:10 Despedida y fin de la jornada.

(*) A orde do día pode sufrir alteracións, pero en todo caso manteránse as horas de inicio e fin da xornada.

Cuestións loxísticas.
Organizaremos a comida nos locais da parroquia ou nas inmediacións.
O coste da mesma será de 10 €.

Paulo Bueno Capeáns

También te puede interesar

Deja un comentario